Varumärket som motor för hållbar tillväxt

Världen står inför stora förändringar med många utmaningar. Det ställs större och större krav på alla aktörer i samhället, offentliga som privata. Hållbarhet är inte längre en konkurrensfördel utan något som förväntas av oss. Det gäller att förstå vilken roll varumärken kommer att spela i framtiden och ta den kunskapen på allvar, eller förbereda sig på att bli allt mer överflödig. Beata Pontén är VD och grundare av Allies och hennes föreläsning spänner över allt från våra stora samhällsutmaningar, hur de påverkar varumärken och deras existens, till hur allt detta bidrar till hållbar tillväxt.

Mingelbilder