TikTok är en av de snabbast växande kanalerna just nu och har passerat Facebook och Instagram i popularitet främst hos den yngre målgruppen. Men även den äldre målgruppens intresse ökar för att använda TIkTok.

Kanalen har stött på utmaningar kring säkerhet och integritet men arbetar aktivt med detta.

Men hur ska man som företag använda sig av TikTok som kanal? Vad bör man tänka på? Vad finns det för annonsmöjligheter? Det här är frågor som kommer att besvaras på lunch-seminariet den 10 maj med Karin Eriksson, Senior konsult inom sociala medier.

  • Vad bör man tänka på när man startar sin TikTok?
  • Kampanjer som fungerat bra på TikTok
  • Hur fungerar algoritmen?
  • Hur kan vi haka på trender?
  • Hur fungerar betald annonsering på plattformen?

Om föreläsaren
Karin Eriksson har en mycket bred och djup erfarenhet av sociala medier och digital kommunikation. Hon har arbetat med sociala medier i mer än 12 år på olika företag och organisationer samt har även erfarenhet av att blogga och tala inför stora grupper. Hon arbetar som frilansande konsult och ansvarig för bl.a. kursen Marknadsföring på TikTok på Berghs School of Communication.