Årets marknadsförare

Vi är övertygade om att riktigt bra marknadsföring hjälper individer, företag, organisationer och hela samhällen att växa, utvecklas och må bra. Vårt syfte är att bidra aktivt till både tillväxt och håll­bar utveckling i Västerås. Vi gör det genom att i olika aktiviteter skapa förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom marknadsföring. Våra ledord i samband med aktiviteter är kunskap, kul, kontakter och kompisar. Vår definition av marknadsföring är bred och omfattar mer än ”bara” reklam och PR. Syftet med priset ”Årets marknadsförare” är dels att lyfta fram exempel på riktigt bra marknadsföring, dels att visa på bredden inom marknadsföring. Målet med priset är att inspirera andra till bättre marknadsföring. Priset delas ut i samband med Guldstänk, den årliga galakvällen för det företagssamma Västerås.

Nominering och kriterier

Individer, företag och organisationer med verksamhet i Västerås kan nomineras till priset. Vem som helst kan nominera. Av nomineringen ska framgå varför det som ligger bakom nomineringen är riktigt bra marknadsföring, vad som gjorts och hur. Det ska också framgå vilket resultat den nominerade har uppnått med sin marknadsföring och helst också i förhållande till gjord investering.

Observera att det är individen, företaget eller organisationen som är ”avsändare” i sammanhanget som nomineras och inte den aktör (t ex reklam- eller PR-byrå) eller person (på t ex reklam- eller PR-byrån) som har hjälpt individen, företaget eller organisationen. Däremot kan aktören i fråga, på samma sätt som alla andra, nominera sin(a) ”avsändare”.

Juryn

Juryn består av sju personer med dokumenterad kunskap inom marknadsföring och kommunikation. Tre av dem sitter i Marknadsföreningens styrelse.
 Övriga jurymedlemmar representerar köpare och säljare av marknadsföringstjänster. De ska representera små, mellanstora och stora företag i Västerås.
 Juryn sitter ett år i taget.