Medlem

Personligt medlemskap

 • Inkluderar: Aktiviteter som till exempel seminarier, föreläsare och workshops samt
  enklare förtäring och dryck vid dessa tillfällen.
 • Giltighet: 12 månader från att avgiften erlagts.
 • Kostnad: 2 000 kr per år.
 • Förutsättningar: Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas till annan person under innevarande medlemsår.

Medlemskap företag 3

 • Inkluderar: Aktiviteter i form av t ex seminarier, föreläsare och workshops samt
  enklare förtäring och dryck vid dessa tillfällen.
 • Giltighet: 12 månader från att avgiften erlagts.
 • Kostnad: 5 700 kr per år.
 • Förutsättningar: Medlemskapet gäller för 3 anställda per aktivitet. Anmälning till aktiviteter ska ske till föreningen av utsedd kontaktperson på företaget.

Medlemskap företag 5

 • Inkluderar: Aktiviteter i form av t ex seminarier, föreläsare och workshops samt
  enklare förtäring och dryck vid dessa tillfällen.
 • Giltighet: 12 månader från att avgiften erlagts.
 • Kostnad: 9 000 kr  per år.
 • Förutsättningar: Medlemskapet gäller för 5 anställda per aktivitet. Anmälning till aktiviteter ska ske till föreningen av utsedd kontaktperson på företaget.

Medlemskap företag 10

 • Inkluderar: Aktiviteter i form av t ex seminarier, föreläsare och workshops samt
  enklare förtäring och dryck vid dessa tillfällen.
 • Giltighet: 12 månader från att avgiften erlagts.
 • Kostnad: 17 000 kr per år.
 • Förutsättningar: Medlemskapet gäller för 10 anställda per aktivitet. Anmälning till aktiviteter ska ske till föreningen av utsedd kontaktperson på företaget.

Student/pensionär

 • Inkluderar: Aktiviteter som till exempel seminarier, föreläsare och workshops samt
  enklare förtäring och dryck vid dessa tillfällen.
 • Giltighet: 12 månader från att avgiften erlagts.
 • Kostnad: 1 000 kr per år.
 • Förutsättningar: Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas till annan person under innevarande medlemsår.