Alla som läser ett program heltid på MDH erbjuds ett studentpris på medlemskapet i Marknadsföreningen i Västerås. I medlemskapet för studenter ingår samma förmåner som erbjuds alla våra medlemmar men till en lägre kostnad. Medlemsskapet är giltigt 6 månader (halvår) eller 12 månader (helår) från att avgiften erlagts.

Bli medlem