Allmänna villkor för medlemskap i Marknadsföreningen i Västerås

1

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i Marknadsföreningen i Västerås och mellan den person (Medlemmen) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i föreningens utbud under aktiviteter.

2

Avtalstid
Marknadsföreningen i Västerås erbjuder medlemskap gällande 12 månader efter att avgiften erlagts föreningen. Medlemskapet betalas via www.miv.nu. Du kan välja att betala via kort eller faktura. För faktura tillkommer en avgift, se punkt 9.

3

Uppsägning
Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Medlemsavgiften återbetalas ej.